OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ดีไซน์ Font และ กราฟิก เพื่อใช้ในคลิป VDO ตอนที่ 1

1254 ครั้ง
โดย อ.กอร่า จาก Gorra Design

1. แหล่งดาวน์โหลด Font
2. การให้อารมณ์ของ Font ที่แตกต่างกัน
3. การ Create Outlines เพื่อดัดแปลง Font
4. การเลือก และจัดวางตำแหน่งของ Font ให้เหมาะสม