OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ออกแบบมาสคอตหรือจำลองตัวเราให้เป็นการ์ตูน เพื่อใช้ในคลิป VDO EP2.

518 ครั้ง
ทักษะดิจิตอลเพ้นท์ติ้ง เพื่อนำไปใช้ประกอบคลิป VDO  เทคนิคการใช้ลายเส้นเพื่อสร้างอารมณ์ให้ตัวการ์ตูน
ร่างโครงลำตัว ด้วยรูปทรงเลขาคณิต