OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

4309 | 21 มิถุนายน 2560
Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างไปจากสมัยก่อน หรือในฐานะผู้ผลิต ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และพนักงานที่พยายามพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเป็นผู้บริหารและนักวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ ส่งผลให้ผู้หญิงกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับโลก

Womenomics เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เป็นเทรนด์ที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก เพราะจะมีประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเปลี่ยนความเข้าใจผิดเดิมๆ ที่ว่า ผู้หญิงทุกคนต้องการสินค้าและบริการเหมือนกันหมด หรือการจำแนกกลุ่มผู้บริโภคหญิงออกไปให้เกิดความหลากลหายมากขึ้น เช่น  กลุ่มผู้หญิงโสด กลุ่มผู้หญิง Gen Y กลุ่มคุณแม่วัยทำงานยุคใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นเทรนด์ที่มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกด้วย นำไปสู่โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ รวมทั้งพัฒนาบทบาทด้านการประกอบอาชีพที่หลากหลายในยุคที่เปิดกว้างสำหรับผู้หญิง

ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ Now Womenomics : สร้างโอกาสจากพลังผุ้หญิง จะนำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยเอง รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นความท้าทายในการทำธุรกิจและประกอบอาชีพของคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้โอกาสเหล่านี้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการออกมาสนองตอบความต้องการของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 5929.54 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now Aging | ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา
5748
ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมชาติ | อ.จุลพร นันทพานิช
13592
Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน
4437
Digital Now Loading | เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล
5096
8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่
9574
Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง
8610
Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา
45839
พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้
5146
9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่
46713

Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next