OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

5991 | 19 สิงหาคม 2559

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนใบนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้มหาศาล คนในยุคนี้จึงมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และค้นหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาจากแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายแฃะเข้าถึงได้จากหลายช่องทาง


เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลทำให้ระบบเครือข่ายความรู้ออนไลน์ขยายฐานความรู้ออกไปอย่างรวดเร็ว โดยมีอินเตอร์เน็ตและสื่อดิจิทัลต่างๆ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ พฤติกรรมการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไป คนที่สนใจเรียนรู้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแค่เรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพียงแค่พิมพ์คำค้นหาเพียงไม่ถึงนาที ข้อมูลมหาศาลก็ปรากฎอยู่ตรงหน้า รอให้เราแยกย่อย คัดกรองและเลือกสรรมาใช้งาน สามารถเรียนรู้ได้ไม่มีวันจบ


ในขณะที่การเรียนรู้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอสำหรับผู้เรียนอีกต่อไป ยังมีความรู้ใหม่ ๆ อีกมากรออยู่นอกห้องเรียน ผู้คนในยุคนี้พยายามปรับตัวเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผลทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตแทบจะเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่า โลกดิจิทัลคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน "Digital Literacy" จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยสร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในโลกแห่งการเรียนรู้ยุคนี้ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต
4606