OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต

4505 | 20 มิถุนายน 2560
Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต
ทุกวันนี้ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลามากมายมหาศาล ใครๆก็เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ พร้อมรอให้คนที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพียงแต่ต้องรู้ว่าควรไปหาความรู้ที่ไหน ด้วยวิธีการใด จึงจะได้รับความรู้ตรงกับจริตและความต้องการของตัวเอง และที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ 

หลังจากที่ Encyclopedia  Wikipedia เริ่มเปิดใช้งานเมื่อปี 2544 ผ่านไปไม่ถึง 20 ปีกลับมีบทความภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.7 ล้านบทความ สะท้อนให้เห็นถึงปรากฎการณ์ของการเกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ทำให้เกิดเครือข่ายความรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลก ใครๆก็สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านี้ได้สะดวกรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง สามารถค้นหสคำตอบในสิ่งที่ตนสงสัยได้เพียงคลิกเดียว ช่วยเติมเต็มความรู้เก่าให้เป็นความรู้ใหม่ ทำให้ความรู้ในหลายๆสาขาแตกขยายฐานออกไปมากมาย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้ความทันสมัยของความรู้มีอายุสั้นลง 

โลกแห่งการเรียนรู้ใบนี้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นอกจากคอยติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร ความรู้และวิทยาการใหม่ๆแล้ว ยังต้องสนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องราวรอบๆตัวเพราะความรู้ในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่รวมไปถึงความรู้รอบตัวต่างๆ ที่เราสามารถนำมาปรับใช้ พัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่า สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 4928.72 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้
5822