ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Women [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

... ส่งผลให้ผู้หญิงกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับโลก Womenomics เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เป็นเทรนด์ที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก เพราะจะมีประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ...
Pages: 1