ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Womenomics [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

... ส่งผลให้ผู้หญิงกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับโลก Womenomics เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เป็นเทรนด์ที่น่าติดตามเป็นอย่างมาก เพราะจะมีประเด็นใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ...

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

... ไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) แนวคิดที่ว่าผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะในฐานะแรงงานหรือ ...
Pages: 1