บทความพิเศษ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดให้ทันโลก โดย ทนง โชติสรยุทธ์

ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา มีความสนใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นนักประยุกต์และนักปฏิบัติที่นำแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” มาปรับใช้ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ที่เขาร่วมก่อตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารและร่วมมือทำงาน โดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ผู้กำกับหนุ่มที่น่าสนใจและมาแรงที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ผลิตงานออกมาหลายชิ้น ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ งานของเต๋อไม่ใช่แค่แตกต่าง มีความร่วมสมัยโดนใจและเป็นแรงบันดาลใจของวันรุ่นยุคใหม่จำนวนไม่น้อย

อ่านเพิ่มเติม

คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy

Design Thinking (คิดเชิงออกแบบ) เป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน เป็นกระบวนการ ศาสตร์ในการออกแบบ เพื่อแก้ปัญหา ทางด้านนวัตกรรม  ภาคธุรกิจ และสังคม

อ่านเพิ่มเติม

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน

สถาบันการศึกษาทางเลือก ที่มุ่งใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยละครและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม มีประสบการณ์การทำ workshop มากกว่า 25 ปี กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย ได้ฝึกทักษะการคิดวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังสามารถมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วย

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนการสื่อสาร คือ การเปลี่ยนวิธีคิด โดย ศุ บุญเลี้ยง

ศิลปิน นักเขียน นักบรรยาย ผู้สามารถสื่อสารเนื้อหาผ่านสารพัดสื่อได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ลองใช้ความคิด วางแผน เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เลือก “สิ่งที่ดีที่สุด” แต่เป็นการเลือก “สิ่งที่พอดีเหมาะสมที่สุด” ซึ่งคือหัวใจของการส่งต่อสารไปยังผู้อื่น  

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย K-Expert

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือเพียงแค่คิดว่าจะเริ่มทำ รวมถึงการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำ ก็สามารถที่จะนำกลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์มาผสมผสาน หรือ ปรับเปลี่ยนในการทำงานได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต

แนวคิด " ความรู้คือโอกาส: ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต (Learning Revolution for Future Opportunities) " โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน และความจำเป็นของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่โลกอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันและสามารถนำโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างคุณค่าให้กับทั้งตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

เทรนด์โลกคือโอกาส

"Know Your Trends, Know Your Future เทรนด์ โลกคือโอกาส" นําเสนอและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อกระตุ้นและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เปิดมุมมองในการใช้โอกาสความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและงานไปสู่ความสําเร็จในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเน้น 8 Global Mega Trends หลักที่ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างงานและอาชีพของ คนไทยซึ่งประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย

จากกระแสโลกที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น OKMD จึงเห็นโอกาสสำหรับประเทศไทยและคนไทย ที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้วยภูมิปัญญาของเราเอง จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ "ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของตน อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้คือโอกาส

ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity " โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ระดมความคิดเทรนด์การออกแบบของโลก

อ่านเพิ่มเติม

ระดมความคิดเทรนด์การออกแบบของโลก

การประชุมระดมความคิดเทรนด์การออกแบบของโลกครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสี ค้าปลีก สิ่งทอ แฟชั่น เครื่องสำอางและสุขภาพ จากประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย จำนวน 7 คน มากล่าวถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในเทรนด์วัสดุ ไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิต แฟชั่น สุขภาพและความงาม

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2