OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน

5597

มองมุมใหม่ด้วย Street photography


การคิดเชิงวิพากษ์เราจะต้องมองโลกด้วยสายตาใหม่ๆ อยู่เสมอ (New vision) เริ่มต้นการวิพากษ์โดยการมีมุมมองใหม่ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมนี้เป็นแบบฝึกหัดฝึกสายตา สิ่งที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกสายตาก็คือ “การถ่ายรูป” ซึ่งเลือกให้ถ่าย Street photography เพราะภาพบนท้องถนนทำให้เราได้เห็นเมือง ผู้คน วัฒนธรรม บริบททางสังคม ปมขัดแย้งบางอย่าง และทำให้เกิดกระบวนทัศน์บางอย่างได้ เนื่องจากภาพแนวสตรีทเป็นภาพจริงที่เห็นกันทุกวัน ไม่มีการจัดฉาก เป็น “วิถีชีวิต” ประจำวันของ “สังคม” “ชุมชน” ที่เราอาจ “ไม่เคยสังเกต”


การมองภาพด้วย “สายตาใหม่” ต้องการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นเหตุการณ์ที่อาจจะ “ธรรมดา” แต่มัน “สะท้อนอะไรบางอย่าง” เพราะภาพถ่ายทำให้คนถ่ายต้อง “หยุดดู” และคิดวิพากษ์


การคิดวิพากษ์จะเกิดขึ้นได้เราต้องมีวัตถุดิบใหม่ๆ การถ่ายรูปคือการให้ออกไปเดินหาวัตถุดิบสำหรับการคิดวิพากษ์ ออกไปสำรวจสิ่งรอบตัวที่เราเคยคิดว่ามันเป็นปกติ รวมถึงได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราจะถ่ายภาพ


มองมุมใหม่ด้วย Street photography


Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์


หัวใจสำคัญของการคิดวิพากษ์ไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบในการวิพากษ์ หากแต่เป็นทักษะในการคิดและถกเถียงด้วยเหตุผล การระดมสมอง พูดคุยและแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้นจะช่วยกระบวนการคิดวิพากษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


การคิดวิพากษ์ที่สมบูรณ์จะต้องมองเห็นกระบวนการทั้งหมด โดยเริ่มต้นแต่ การระบุปัญหา หาสาเหตุและผลกระทบ มองภาพฝันตั้งเป้าหมายและเปรียบได้กับผลที่คาดว่าจะได้รับ และมองหาวิธีการแก้ไข โดยมีหลักการดังนี้


  1. Re-define ระบุและทบทวนปัญหา
  2. Critical thinking perspective คิดอย่างมีวิจารณญาน
  3. Analogies คิดอย่างมีหลักการและเหตุผล
  4. Divergently คิดอย่างหลากหลาย
  5. Holistic คิดเป็นองค์รวม
  6. Experiment ทดลองแก้ปัญหาหลายแบบ

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2704
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2580
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5454
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3679
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4856
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3231
มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
2812
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4696
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
5930
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3271