ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Creativity [x]
ผลการค้นหา 5 รายการ

ถอดรหัสบทเรียนความสำเร็จของ Eyedropper Fill

... สิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือ หรือเพราะเรามีอะไรไม่พอ? เราจึงต้องคิดอะไรเพื่อมาทดแทน จึงเกิด Thai creativity การสร้างสรรค์แบบไทยๆ เพื่อเอาตัวรอดในศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างของการประยุกต์ (Adaptation) โดย Eyedropper ...

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดให้ทันโลก โดย ทนง โชติสรยุทธ์

... การคิดวิเคราะห์เป็นแก้ปัญหาเป็น Communication การสื่อสาร พูดและสามารถเข้าใจกัน Corroboration การร่วมกับคนอื่นได้ Creativity ความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การมีทักษะในเรื่อง Information / Media / Technology (Digital Literacy Skills) ต้องค้นหาให้เป็น ...

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารและร่วมมือทำงาน โดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ผู้กำกับหนุ่มที่น่าสนใจและมาแรงที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ผลิตงานออกมาหลายชิ้น ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ งานของเต๋อไม่ใช่แค่แตกต่าง มีความร่วมสมัยโดนใจและเป็นแรงบันดาลใจของวันรุ่นยุคใหม่จำนวนไม่น้อย ปมขัดแย้งในใจหนึ่งสำหรับคนทำงานศิลปะ คือ การเห็นว่าศิลปะกับมวลชนหรือกระแสหลักนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไปด้วยกัน ทำให้เกิดคำถามว่าการโปรโมทศิลปะผิดหรือไม่? หนังทุกเรื่องไปถึงหนึ่งร้อยล้านบาทได้จริงหรือเปล่า? ทั้งยังมีภาพจำว่าศิลปะเป็นของสูง ต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์...

คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy

... คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การคิดเชิงออกแบบนั้นต่างจาก “ความคิดสร้างสรรค์”(creativity) คือ Design Thinking จะคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างประกอบกัน คือ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ “คน” ...

Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน

สถาบันการศึกษาทางเลือก ที่มุ่งใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยละครและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม มีประสบการณ์การทำ workshop มากกว่า 25 ปี กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งของรัฐและเอกชนมากมาย ได้ฝึกทักษะการคิดวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ แต่ยังสามารถมองเห็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาด้วย มองมุมใหม่ด้วย Street photography การคิดเชิงวิพากษ์เราจะต้องมองโลกด้วยสายตาใหม่ๆ อยู่เสมอ (New vision) เริ่มต้นการวิพากษ์โดยการมีมุมมองใหม่ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว กิจกรรมนี้เป็นแบบฝึกหัดฝึกสายตา สิ่งที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกสายตาก็คือ...
Pages: 1