OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21

2805


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่ประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ จัดงานมหกรรมความรู้ (OKMD Knowledge Festival) ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส: ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต (Learning Revolution for Future Opportunities) "โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน และความจำเป็นของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่โลกอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันและสามารถนำโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างคุณค่าให้กับทั้งตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการเตรียมความพร้อมของประเทศจะต้องครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ และการจัดระบบกฎเกณฑ์ในทุกระดับให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ​


ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คนไทยทุกคนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นของความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาโอกาสการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 (OKMD Knowledge Festival 2016) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรรม คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการ (Symposium and Exhibition) เพื่อนำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของคน


สำหรับกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้จัดไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ส่วนการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการ (Symposium and Exhibition) จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยจะเป็นการเสวนาและถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ ทันสมัย มีสไตล์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ผ่านประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรชั้นนำโดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

  • New Learning Skills in the Dynamic World : เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ในโลกใหม่ โดย Dr. Pasi Sahlberg นักการศึกษาระดับเวิลด์คลาส ผู้เขียนหนังสือ “Finnish Lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland” ซึ่งได้รับรางวัล Grawemeyer Award ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ และเป็นนักวิจัยรับเชิญแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาร่วมถอดรหัสวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าทุกวันนี้การศึกษาของมนุษย์น่าตื่นตาขนาดไหน

  • ICT Literacy to Hold the World in Your Hand : รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น อดีตนายกสมาคม Tech Startup ผู้ก่อตั้ง Builk.com เว็บไซต์ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างออนไลน์แห่งแรกในเอเชีย สตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกของไทยที่ไปไกลถึงซิลิคอนวัลเล่ย์ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเจ๊จูวัสดุก่อสร้างอันฮือฮาในโลกออนไลน์ แล้วคุณจะได้รู้โค้ดลับว่า โลกไอทีจะพลิกธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

  • Marketing and Communication Skills to Reach the World Market : ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่ง (illustrator) อันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบันจากนิตยสาร Archive กรรมการผู้จัดการบริษัท อิลลูชั่น จำกัด สตูดิโอสัญชาติไทยที่กวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วกว่า 1,000 รางวัล มันส์สมองไปกับความคิดสร้างสรรค์ที่สื่อสารเอาชนะใจคนทั้งโลกมาแล้ว

  • Cross-Cultural Skills for Business Success in the Connected World : สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน - พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย คนไทยคนแรกที่ได้เป็น Executive Chef ประจำโรงแรม 5 ดาว เจ้าของร้านอาหารไทยติดอันดับร้านที่ดีที่สุดในโลก และมีธุรกิจร้านอาหารชั้นนำ 14 แห่งทั่วโลก

ภายในงานยังมีนิทรรศการในบรรยากาศ “พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” กระตุ้นให้เกิดการนำความรู้และทักษะสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสหรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์


ชมเทปบันทึกการสัมมนา มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21 ย้อนหลังเอกสารที่เกี่ยวข้อง


สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2700
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2572
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5450
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3675
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4850
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3227
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4692
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
5926
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3266