OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy

81949

Design Thinking คืออะไร?


Design Thinking คือ การคิดเชิงออกแบบ คือการคิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ การคิดเชิงออกแบบนั้นต่างจาก “ความคิดสร้างสรรค์”(creativity) คือ Design Thinking จะคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 อย่างประกอบกัน คือ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ “คน” การคิดเชิงออกแบบจึงมีอีกชื่อคือ Human centered design ที่คนเป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหา โดยเน้นทำความเข้าใจว่าคนต้องการอะไร แทนที่วิธีการแบบเดิมที่มักเริ่มต้นจาก “ปัญหา”หลักการคิดเชิงออกแบบ


1. คิดอย่าง “เข้าใจ”

เป็นวิธีการคิดผ่านสิ่งที่เขาพูด ทำ คิด และรู้สึก เพื่อให้เข้าใจปัญหาจากมุมมองของคนที่เราจะแก้ปัญหาให้ ซึ่งการคิดอย่างเข้าใจอาจสามารถทำได้ผ่านทางการสังเกต การสอบถาม หรือการมีประสบการณ์ร่วม


2. คิดแบบ “ไม่มีกรอบ”

การคิดแบบไม่มีกรอบ มีกระบวนการในการคิดดังนี้

 1. ต้องตั้งคำถามที่ถูกต้อง ก่อนจะเริ่มหาคำตอบ ดังนั้นจึงต้องเริ่มตั้งคำถามก่อน โดยใช้ฟอร์ม “เราจะ......ได้อย่างไร”
 2. ได้คำถามแล้วคิดคำตอบ โดยใช้วิธี Ideate (Idea + create) หรือการ brainstorming โดยมีหลักการในการระดมสมองที่ดี คือ
  • ต้องพูดทีละคน
  • เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ
  • ออกไอเดียให้กระชับ
  • ต่อยอดไอเดียกัน
  • ส่งเสริมไอเดียบ้าๆ
  • วาดรูปก็ได้
  • อย่าออกนอกเรื่อง
  • อย่าวิจารณ์ไอเดียคนอื่น

อย่างไรก็ตามการคิดแบบไม่มีกรอบโดยการระดมสมองอาจพบอุปสรรคบางประการ คือ


 • คิดว่าไอเดียเดียวก็พอแล้ว
 • ไอเดียไหนฟังแล้วไม่ชอบ ต้องรีบจำกัด
 • พูดอย่างเดียว ไม่ฟัง
 • อะไรที่พูดแล้วเราดูโง่ เก็บไว้กับตัวดีกว่า
 • ลืมจดหรือบันทึกไอเดียไว้
 • บางไอเดียก็ลงลึกในรายละเอียดมากเกินไป

การคิดแบบไม่มีกรอบโดยการระดมสมองจะมีอุปกรณ์ช่วยเสริมในกระบวนการคิด ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมก็เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ทั่วไป ประกอบด้วย โพสต์อิทและปากกา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ย้ายที่ได้ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเท่าๆ กัน ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเอง โดยมีพื้นที่ที่จำกัด


3. คิดเร็ว ทำเร็ว

นำไอเดียไปแปลงให้เป็น “ผลงาน” โดยคำนึงถึง “เวลา” และ “ค่าใช้จ่าย” ที่จำกัด โดยมีวิธีการคือ

 1. ทดลองสร้างต้นแบบ (Prototype) และยึดหลักทดลองหลายๆ ครั้ง ล้มเหลวบ่อยๆ ล้มเหลวให้เร็ว เพื่อจะได้รีบเรียนรู้ความผิดพลาด
  • Fail Cheap เพื่อให้ความผิดพลาดนั้นมีราคาถูก
  • Fail Fast เพื่อให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นเร็วแต่เนิ่นๆ
  • Fail forward เพื่อให้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการก้าวต่อไป
 2. สร้างต้นแบบที่จับต้องได้และมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ ใช้ของง่ายๆ ไม่ต้องใช้ของจริง โดยผลงานการออกแบบอาจเป็นไปได้อย่างหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นสิ่งอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ อาทิ
  • ฉากหรือบรรยากาศ (Scence)
  • อุปกรณ์ตัวช่วยบางอย่าง (Props / touch point)
  • บทบาทของพนักงานที่กำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา (Roles)

คิดทันโลกด้วย Design Thinking

คิดทันโลกด้วย Design Thinking

คิดทันโลกด้วย Design Thinking

คิดทันโลกด้วย Design Thinkingบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2793
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2676
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5596
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3792
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4977
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3354
มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
2865
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4790
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
6079
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3372