OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ช่างตัดเสื้อไต

12998 | 7 กรกฎาคม 2560
ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากที่สุด  ชุดไตยังได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัด  และมีนโยบายให้แต่งกายด้วยขุดไตในวันปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี  เห็นได้จากชาวแม่ฮ่องสอนแต่งกายด้วยชุดไตกันทั้งเมือง

ชุดไต
สำหรับผู้ชาย ประกอบด้วย
 • กางเกงขาก๊วย เรียกว่า ก๋นห่งย่ง หรือ ก๋นไต 
 • เสื้อแขนยาว คอกลม ไหล่เลยลงมาต่อตะเข็บตรงกึ่งกลางแขน 
 • เสื้อผ่าหน้าติดด้วยกระดุมขอดห้าคู่ ตัวยาวเท่าสะโพก เรียกว่า เสื้อแต้กปุ่ง 
สำหรับผู้หญิง ประกอบด้วย
 • “เส้อแซค” หรือ “เส้อไตหน้าแว๊ด” แขนเสื้อเป็นผ้าชิ้นเดียวกับตัวเสื้อ ชายเสื้อสั้นเท่าเอวติดกระดุมขอดห้าคู่
 • เสื้อไตต่อเอ็นหลัง หน้าตรง แบบคอกลม ผ่าหน้า
 • เสื้อไตหน้าแว๊ดไม่ต่อแขนหรือแขนเลย มีทั้งแบบต่อเอ็นหลัง ต่อเอ็นหน้า ต่อเอ็นหลัง ไม่ต่อเอ็นหน้า
 • เสื้อไตหน้าแว๊ดต่อไหล่ ต่อเอ็นหน้าหรือไม่ก็ได้ ไม่ต่อเอ็นหลัง
 • เสื้อไตแบบผู้ชาย มีทั้งแขนสั้น แขนยาว และ
 • ผ้าซิ่นหรือผ้าถุงจะใช้ผ้าที่มีลวดลายเป็นส่วนใหญ่ เย็บตะเข็บเดียวเป็นผ้าถุง
 ขั้นตอนการผลิตชุดไต สำหรับเสื้อประกอบด้วย
 1. วัดตัว
 2. สร้างแบบ/กดรอย
 3. สร้างลายปัก/กดรอย
 4. ปักลาย
 5. ตัดตามแบบ
 6. เย็บเข้าตัว
 7. เย็บกระดุมเสื้อ
 8. สอยกระดุมเสื้อ 
ผ้าถุงประกอบด้วย
 1. สร้างแบบ
 2. ตัดตามรอย
 3. เย็บเอว
 4. ติดตะขอ
ช่างตัดเสื้อไตนอกจากประกอบอาชีพตัดชุดไตแล้ว ยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดหลักสูตรฝึกอบรม, เปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อไต เป็นต้นดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 6228.31 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

ช่างตัดเสื้อไต

ช่างตัดเสื้อไต

ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่
 ช่างตัดชุดเกบาย่า

ช่างตัดชุดเกบาย่า

เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

เสื้อปักลายลูกเดือยถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ถึงแม้ไม่ได้เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแต่คนในพื้นที่ก็จะใส่เสื้อกะเหรี่ยงร่วมในงานและพิธีสำคัญต่างๆ
อาหารว่างไทใหญ่

อาหารว่างไทใหญ่

อาหารว่างไทใหญ่ ขนมไทใหญ่ หรือขนมไต ส่วนใหญ่เป็นขนมที่ทำจากแป้งและน้ำตาล มีรสชาติหวาน หอมและมัน ให้พลังงานสูง

ศูนย์ความรู้กินได้