OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ช่างตัดชุดเกบาย่า

10034 | 6 กรกฎาคม 2560
วัฒนธรรมการแต่งกายฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดสตูล, ระนอง, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่ และตรัง มีความหลากหลาย มีการอ้างอิงและยึดโยงกับประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ชาวไทย ชาวมลายู และชาวจีนฮกเกี้ยน ที่มีการผสมผสานข้ามผ่านวัฒนธรรม ส่งผลให้มีรูปแบบการแต่งกายตามแต่ละพื้นที่ต่างกันตามวาระและเวลา เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวจังหวัดสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ชุดเคบาย่าได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผลิตจากผ้าปาเต๊ะ ประดับตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ดิ้นแบบต่างๆ และลูกปัด การผลิตชุดเคบาย่าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าให้กับผ้าปาเต๊ะที่เป็นส่วนประกอบหลัก และยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายที่คงเป็นอัตลักษณ์ไว้ให้อยู่คู่กับจังหวัดสตูลสืบไป

กระบวนการผลิตชุดเคบาย่า ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
  1. การวัดตัว เพื่อให้ผลงานได้สัดส่วน สวมใส่ได้สวยงามเหมาะสม
  2. จัดเตรียมผ้า จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเย็บทุกชนิด
  3. สร้างแบบและแยกแบบ นำสัดส่วนที่ได้วัดขนาดไว้มาสร้างแบบตัดหรือแพ็ทเทิร์น (Pattern) ลงบนกระดาษสร้างแบบ
  4. วางแบบตัดและตัดผ้า  กดรอยผ้าเส้นเย็บทุกเส้นเพื่อเป็นเส้นแนวในการเย็บ  ทำการเย็บด้วยความชำนาญการ  รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของเสื้อผ้าที่สวยงาม  ไม่ผิดพลาด
  5. แก้ไข ทำการแก้ไขจุดบกพร่องที่ตรวจพบในทันที

อาชีพช่างตัดชุดเคบาย่า สามารถพัฒนาต่อยอดสู่อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัดชุดสำเร็จรูปตามขนาดสากล (S M L และ XL) ประยุกต์การตัดชุดเคบาย่าสู่ความเป็นสากล ผลิตของที่ระลึก  เช่น  ตุ๊กตาใส่ชุดเคบาย่า
ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 4230.88 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

ช่างตัดเสื้อไต

ช่างตัดเสื้อไต

ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่
 ช่างตัดชุดเกบาย่า

ช่างตัดชุดเกบาย่า

เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

เสื้อปักลายลูกเดือยถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ถึงแม้ไม่ได้เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแต่คนในพื้นที่ก็จะใส่เสื้อกะเหรี่ยงร่วมในงานและพิธีสำคัญต่างๆ
อาหารว่างไทใหญ่

อาหารว่างไทใหญ่

อาหารว่างไทใหญ่ ขนมไทใหญ่ หรือขนมไต ส่วนใหญ่เป็นขนมที่ทำจากแป้งและน้ำตาล มีรสชาติหวาน หอมและมัน ให้พลังงานสูง

ศูนย์ความรู้กินได้