OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ต่อยอดไอเดียอาชีพและธุรกิจจากเทรนด์แนวคิดรักษ์โลก

908 | 20 กรกฎาคม 2564
ต่อยอดไอเดียอาชีพและธุรกิจจากเทรนด์แนวคิดรักษ์โลก
ปัจจุบันโลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก 

ภาวะโลกร้อนเป็นสถานการณ์ที่ทวีมากขึ้นในปัจจุบันและส่งผลต่อระบบนิเวศและผู้คนที่อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งละลายที่ขั้วโลก ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง คลื่นความร้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยจากรายงานในการประชุมของสหภาพธรณีวิทยาอเมริกา (the American Geophysical Union) ในซานฟรานซิสโก กล่าวถึง “สภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว” (Extreme Weather Events) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลรุนแรงและบ่อยขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น คลื่นความร้อน ภัยแล้ง พายุฝน ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดบ่อยขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้น
 
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คนต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเองเพื่อรักษาสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อย่างสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว แนวคิดรักษ์โลกยังเป็นโอกาสทางธุรกิจและอาชีพที่กำลังเกิดขึ้นจำนวนมากในยุคนี้ด้วย

มาดู 30 ไอเดียความคิดที่อาจนำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ รวมทั้งบริการใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การดำรงชีวิตของคนในยุคนี้
 
Lifestyle ไลฟ์สไตล์ 
 • ของใช้ในชีวิตประจำวันที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • ธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 • โรงแรมแนวคิดรักษ์โลกที่ส่งเสริมการลดมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมทั้งระบบ 
 • ธุรกิจสวนครัวในบ้านหรือพื้นที่จำกัด/อุปกรณ์และเมล็ดพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 • อุปกรณ์ป้องกันมลภาวะทางอากาศ เช่น หน้ากาก ที่กรองอากาศพกพา

Photo by Superkitina on Unsplash

Technology เทคโนโลยี 
 • อุปกรณ์ Wearable Technology ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร 
 • เทคโนโลยีที่ช่วยคำนวณการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้คุ้มค่าที่สุด 
 • แอปพลิเคชันบันทึกและบริหารจัดการอาหารที่เหลือในตู้เย็น 
 • นักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรเพื่อพลังงานทางเลือก

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Food อาหาร 
 • อาหารจากพืช  
 • อาหารสุขภาพและเครื่องดื่มออร์แกนิกส์ดิลิเวอรี่ 
 • บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • อาหารกระป๋องปราศจากสารกันบูด เก็บได้นานเพื่อใช้ในยามภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ 
 • ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายสินค้าออร์แกนิกส์หรือจากฟาร์มปลอดสารพิษ 
 • เครื่อง/อุปกรณ์ย่อยสลายขยะจากอาหารเหลือทิ้งในครัวเรือน

Photo by Benjamin Brunner on Unsplash

Cloth เสื้อผ้า/ของใช้ 
 • บริการเช่าเสื้อผ้าออนไลน์ (ลดการบริโภคเกินจำเป็น) 
 • เครื่องเขียนที่ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • นักออกแบบแฟชั่นจากวัสดุ recycle 

Photo by Noah Buscher on Unsplash

Living ที่อยู่อาศัย 
 • เครื่องผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 
 • อาคารประหยัดพลังงาน 
 • วัสดุอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 • เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ 
 • นักจัดสวนแนวตั้งในเมือง 

Photo by Bernard Hermant on Unsplash

Travelling การเดินทาง 
 • อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
 • บริการขนส่งด้วยจักรยาน (ลดมลภาวะ) 
 • ธุรกิจจักรยาน DIY  
 • แอปพลิชันรวมกลุ่มคนเดินทางในเส้นทางเดียวกัน

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Shopping ช็อปปิ้ง 
 • ตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ 
 • แพล็ตฟอร์มออนไลน์สำหรับซื้อ-ขายหรือแลกสินค้าเพื่อลดปริมาณของที่ใช้ไม่คุ้มค่า 
 • เว็บไซต์เช่าของเล่นพร้อมส่งถึงบ้าน (ลดปริมาณการซื้อ) 

Photo by NeONBRAND on Unsplash

ข้อมูล : 
หนังสือ Now World Friendly | รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน โดย สบร.
https://www.greenpeace.org/thailand/explore/protect/climate/impacts/
https://bit.ly/3ze5U5F
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
4433
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
1447
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
4484
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
2587
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
3382
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
3330
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
2519
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
2971
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
3025

Pages: 1 2 Next