OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก

3349 | 25 กันยายน 2563
การเรียนรู้ของเด็กนอกห้องเรียนช่วยกระตุ้นพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง แหล่งเรียนรู้สาธารณะจึงเหมือนสนามเด็กเล่นให้เด็กได้เข้าไปบ่มเพาะ เติมเต็มประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต 

มาดู 5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะที่น่าสนใจที่ช่วยเปิดมุมมองการเรียนรู้ การใช้ชีวิตกัน

Woods of Net, Hakone Open-Air Museum Tokyo, Japan
Woods of Net เป็นส่วนหนึ่งของ Hakone Open-Air museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ Woods of Net เป็นงานศิลปะกึ่งสนามเด็กเล่น สร้างสรรค์โดยศิลปิน Toshiko Horiuchi Macadam โดยงานถักมือ เกิดพื้นที่แห่งการเล่นผสมผสานงานศิลปะ เด็กๆ สามารถปีนป่าย เรียนรู้สี เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน

 
ภาพ : www.hakone-oam.or.jp

Oodi Helsinki Central Library, Finland
ห้องสมุดสาธารณะของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งเป็นสาขา 1 ใน 37 แห่งของ Helsinki City Library ซึ่งประชาชนผู้ใช้งานจริงได้มีส่วนร่วมกับไอเดียในการออกแบบต่างๆ ด้วยโดยได้มีการเก็บรวมรวมความคิดเห็นต่างๆในหลากหลายกิจกรรมด้วยกัน แม้แต่ชื่อห้องสมุดเองก็ถูกคัดเลือกจากการเข้าร่วมเสนอแนะชื่อจากประชาชน ห้องสมุด Oodi มีหนังสือกว่า 100,000 เล่ม ทั้งแมกกาซีน หนังสือพิมพ์ แผ่นภาพยนตร์ เกม เพลง ซึ่งหนังสือใน 17 ภาษา ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ด้วย ในห้องสมุดยังมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุด พื้นที่ทำงาน พื้นที่จัดกิจกรรม workshop เป็นต้น


ภาพ : oodihelsinki.fi โดย Risto Rimppi
www.oodihelsinki.fi

The Strong National Museum of Play, New York
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การเล่นต่างๆ ให้ได้เข้าไปศึกษา มีทั้งในรูปแบบนิทรรศการ สื่อวีดีโอ รวมทั้งมีกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟต่างๆ สำหรับกลุ่มครอบครัวให้เข้ามาเรียนรู้กัน รวมทั้งช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการละเล่นใหม่ๆให้กับเด็ก ให้สามารถคิดสร้างสรรค์ต่อยอดกิจกรรมการละเล่นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวที่บ้านได้
  

ภาพ: museum of play
www.museumofplay.org

Sculptural Playground, Schulberg, Wiesbaden, Germany
สนามเด็กเล่นใจกลางเมือง Wiesbaden แหล่งเรียนรู้สาธารณะสำหรับคนทุกช่วงวัยเข้ามาใช้ โดดเด่นที่พื้นที่การเล่นและรูปแบบสนามเด็กเล่นที่เหมือนกับงานปะติมากรรมกลางสนาม ซึ่งส่วนที่เรียกว่า sculpture นี้คือส่วนที่สามารถปีนป่ายได้อย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบ มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 35 เมตร มีความสูงแตกต่างกันเพื่อให้เลือกความยากง่ายในการปีนป่ายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล มีส่วนที่ให้กระโดด โหนตัว ได้พัฒนากล้ามเนื้อตามวัยและสนุกกับการเล่นกลางแจ้งได้อย่างดี 
 

ภาพ: ArchDaily

Get Growing Community Farm, Thailand
แหล่งเรียนรู้แนวผจญภัยกับห้องเรียนธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมหลากหลาย ให้เด็กๆได้สนุกเต็มที่ภายใต้สนามเด็กเล่นแนวผจญภัย ไม่ว่าจะเป็น เล่นสนุกกับดินทราย ให้อาหารสัตว์ เก็บไข่ ปีนป่ายสร้างกล้ามเนื้อ ลุยโคลยลุยน้ำ ซึ่งเด็กๆ สามารถจะเลือกที่จะพิชิตความกลัวในการเล่นแบบต่างๆ ซึ่งมีความท้าทายอยู่ในตัวได้ด้วยตนเอง ซึ่งเหมาะกับเด็กโตหน่อย นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเช่าพื้นที่ปลูกผัก/เลี้ยงไก่ โดยให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการทุกขั้นตอน เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ช่วยบ่มเพาะ พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน


www.facebook.com/getgrowingcommunityfarm

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
4457
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
1453
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
4510
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
2601
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
3392
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
2538
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
2981
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
3033

Pages: 1 2 Next