Life Long Learning in Digital Age

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ทักษะการทำงานแบบเก่าอาจใช้ไม่ได้สำหรับการทำงานในอนาคต ผู้ที่สามารถปรับตัวโดยใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถปรับการทำงานได้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ดูรายละเอียด

เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กในยุคนี้ ยิ่งปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้เพียงเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนท จึงมีแพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์เกิดขึ้นจำนวนมาก
ดูรายละเอียด

10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาและมหาศาล ผู้คนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและง่ายกว่าแต่ก่อน จากแหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปหลากหลายที่ ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางอาชีพและการทำงานที่มาพร้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้ 
ดูรายละเอียด

รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ

ทุกวันนี้เราสามารถหาความรู้ได้หลากหลายจากช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ต่างๆ  วันนี้เราจะมาแนะนำช่องทางออนไลน์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพกัน
ดูรายละเอียด

เติมความรู้ กับ 5 Digital Library

แพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้เราแสวงหาความรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสะดวกมากขึ้น วันนี้จะมาแนะนำ Digital Library ที่น่าสนใจให้เข้าไปเติมความรู้กันกับสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย
ดูรายละเอียด

5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก

การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กช่วยกระตุ้นพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
ดูรายละเอียด

ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ

ปัจจุบัน มีช่องทางให้แสวงหาความรู้ได้หลากหลายมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนทุกกลุ่มที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ตนเองสนใจเพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ต่อยอดในการทำงานและประกอบอาชีพ
ดูรายละเอียด

เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ

แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์หลายแห่งเป็นทางเลือกที่ช่วยให้การเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มไม่หยุดนิ่ง
ดูรายละเอียด

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงการเรียนรู้ 
ดูรายละเอียด