OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รู้จัก Generation Alpha : รุ่นใหม่วัยเยาว์ผู้กำหนดอนาคต

22645 | 7 กรกฎาคม 2564
มารู้จัก Gen Alpha กันดีกว่า...
Generation Alpha กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในการกำหนดโลกในอนาคต มาทำความรู้จัก Gen Alpha ให้มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรุ่นลูกหลานเราที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากกลุ่มวัยทำงานในยุคนี้ (Generation X และ Y) พ่อแม่ควรเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะเลี้ยงดูให้เหมาะสม ผู้ประกอบการจะได้เตรียมพร้อมในด้านต่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมขอกลุ่ม Gen Alpha ที่จะมามีบทบาทในอนาคต


Photo by Kevin Jarrett on Unsplash

Gen Alpha จะเป็นเจนที่มีจำนวนมากและเป็นผู้มีบทบาทในอนาคต
Gen Alpha (Generation Alpha) หรือกลุ่มที่เรียกคนที่เกิดตั้งแต่ปี 2010 หรือตั้งแต่พ.ศ.2553 – 2568 ซึ่งในปีนี้ เด็กเจนอัลฟ่าคนแรกจะมีอายุ 11 ปี ซึ่งปัจจุบันพวกเขายังเด็กอยู่ แต่จะเป็นประชากรส่วนสำคัญในโลกอนาคต โดยคาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมีประชากรเจนอัลฟ่าถึงกว่า 2,000 ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียว และในช่วงกลางทศวรรษ 2030 เจนอัลฟ่าก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็มาจากกลุ่มชาวเอเชีย เจนอัลฟ่าจะมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่าคนยุคก่อน พวกเขาจะกลายเป็นพลเมืองโลกที่ใช้เทคโนโลยีสื่อสารเชื่อมโยงทั่วโลก เดินทางหลากหลายและมีหลายอาชีพ

ลักษณะพื้นฐานของ Gen Alpha
Gen Alpha เป็นเจนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีการเรียนรู้รวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียว กล้าลองผิดลองถูกกล้าทำสิ่งใหม่ๆ รักอิสระและสามารถใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้ เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี ขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจากการที่อยู่กับเทคโนโลยีมาก ได้รับความรักท่วมท้นจากการที่พ่อแม่ในปัจจุบันมีลูกน้อยลง ขาดความยืดหยุ่นและห่างไกลธรรมชาติ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ที่แตกต่างจากเจเนเรชั่นอื่นๆ ซึ่งจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป อาชีพหรืองานในอนาคตของกลุ่มเจนอัลฟ่าก็จะเปลี่ยนไปด้วย


Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash

Generation ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี
Gen Alpha เป็นกลุ่มที่เติบโตมาในกับ IT และเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง AI นอกจากนั้นในอนาคตอาจต้องเผชิญกับสภาพโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมาก เช่น สภาวะโลกร้อน การขาดแคลนน้ำ การเผชิญโรคระบาด ซึ่งทำให้ทุกภาคส่วนต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านทักษะที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเจนอัลฟ่าในด้านการรับมือกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับ AI ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต หรือการทำงานอาชีพที่ไม่มีอยู่ในปัจจุบัน (Career Disruption)

Generation Alpha กับการประกอบอาชีพ
โดยพื้นฐานทางธรรมชาติของ Gen Alpha ที่มีความกล้าลองกล้าทำสิ่งใหม่ๆ ทำให้การทำธุรกิจเป็นสิ่งที่เจนอัลฟ่าอาจสนใจเป็นพิเศษ อาจมี startup จำนวนมากเกิดขึ้น หรือความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วย
 
เทรนด์ผู้บริโภคกับ Gen Alpha
ในด้านเทรนด์ผู้บริโภคที่จะตอบสนองต่อการเกิดขึ้นของ Gen Alpha นั้น ในปัจจุบันที่กลุ่ม Gen Alpha ยังเป็นเด็กอยู่ พ่อแม่ผู้ปกครองจึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญที่แสวงหาสิ่งที่จะตอบจทย์ลูกๆกลุ่ม Gen Alpha ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองนี้ให้ความตระหนักกับการส่งเสริม Life skills มากขึ้น เช่น ของเล่นที่พัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ เช่น พัฒนาทักษะเกี่ยวกับ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), ทักษะผู้ประกอบการ เป็นต้น สำหรับผู้บริโภคกลุ่ม Gen Alpha นั้นถือเป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงมีการตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล (customized) มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ ก็จะมีการใช้เทคโนโลยีประกอบ Gen Alpha โดยธรรมชาติใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีดิจิทัลมาตั้งแต่จำความได้
 
การเตรียมพร้อมทักษะ
การเตรียมพร้อม Gen Alpha กับโลกอนาคต  Gen Alpha เติบโตมากับไอทีและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เมื่อ Gen Alpha เติบโตขึ้น เทคโนโลยีที่มีในวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วย จะเตรียมตัวและพัฒนาทักษะเด็กGen Alpha อย่างไรให้สามารถทำงานควบคุมกำกับ AI และทำงานอาชีพใหม่ๆ ในอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่และภาคการศึกษาต้องเตรียมพร้อมให้ Gen Alpha ปรับตัวได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ขอบคุณข้อมูล
https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Alpha
https://generationalpha.com
https://thepotential.org/knowledge/gen-alpha-info
https://www.marketingoops.com/reports/gen-alpha-s26
หนังสือ 100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต
4428
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
1447
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
4481
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
2582
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
3381
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
3326
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
2515
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
2971
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
3023

Pages: 1 2 Next