OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้

16524

ปัจจัยที่ทำลายสมอง ยับยั้งการเจริญเติบโต ประกอบด้วย


  • การขาดอาหารและภาวะโภชนาการ ขาดสารอาหารเนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ การขาดสารอาหารบางอย่างเช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก น้ำ รวมทั้งการได้รับสารพิษ เช่น การสูบบุหรี่ การกินเหล้า
  • วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ที่ดุด่า ไม่ให้กำลังใจ และไม่แสดงความรักความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยก
  • สภาพแวดล้อม สังคม ชุมชน ที่แตกแยก มีการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นแหล่งมั่วสุม ล้วนชักจูงเด็กไปสู่ความเสียหาย
  • อารมณ์ไม่ดี ขาดความสุข มีความวิตกกังวลมองตนเองในแง่ลบ ย่อมส่งผลต่อการหลังสารเคมีในสมอง
  • การอดนอน ร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อน การออกกำลังกาย ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลง
  • สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ใช้ความคิด ในรูปแบบต่าง ๆ สมองจึงไม่พัฒนา
  • ความเครียด ความวิตกกังวล ถ้ามีน้อย ๆ และนาน ๆ ครั้ง จะทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำงานได้สำเร็จ แต่หากมีความเครียดมาก บ่อย ๆ และนาน ๆ จะทำให้ร่างกายหลั่งสารคอร์ติซอล ซึ่งมีผลต่อการทำงานของสมอง เช่น สมองจะรับรู้ และเรียนรู้ได้ช้าลง การทำงานของสมองถูกยับยั้ง ทำลายองค์ประกอบของเซลล์สมองเช่นใยประสาท ทำให้ภูมต้านทานต่ำ เกิดผลกระทบต่อระบบย่อยอาหาร เกิดโรคความดันโลหิต และโรคหัวใจ เป็นต้น

บทความอื่นๆ

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน
รู้ทัน อัลไซเมอร์

รู้ทัน อัลไซเมอร์

25 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ควรละเลย  อาจจะมีบางครั้งที่เราหลงลืมชื่อคนบางคน หรือพลั้งเผลอที่จะกระทำบางเรื่องที่ควรทำ แต่นั่นไม่ได้บ่งชี้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม ความจำถดถอย หรือ เป็นโรคที่เรียกกันติดปากว่า อัลไซเมอร์ เสมอไป
พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม
4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ควรเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ท่ามกลางการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Brain-Based Learning