ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — BBL [x]
ผลการค้นหา 76 รายการ

วันเด็กแห่งชาติปี 2567 | Happy Children’s Day ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น @OKMD Playground

OKMD ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีม “Happy Children’s Day ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น @ OKMD Playground ภายในงานน้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรมสนุกสุดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ จากของเล่นภูมิปัญญาไทยและของเล่นไม้ OKMD ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีม “Happy Children’s Day ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น @ OKMD Playground ภายในงานน้อง ๆ จะได้พบกับกิจกรรมสนุกสุดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ...

นลินี โสรณสุทธิ กับการใช้ธรรมชาติของสมองสร้างการเรียนรู้ | EXเป็ด EP04

... ถึงวิธีฝึกสมองให้หลงรักการเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยใช้ธรรมชาติของสมองเป็นพื้นฐาน หรือ Brain-based Learning (BBL) ซึ่งเป็นวิธีสร้างการเรียนรู้ที่เข้าใจการทำงานของสมองของมนุษย์ทุกวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ...

สนามเด็กเล่น OKMD กับการพัฒนา PQ (Play Quotient)

... ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองอย่างสมดุล ผ่านเครื่องเล่น สนาม บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม โดยการนำแนวคิดเรื่อง Brain – based Learning (BBL) การจัดการเรียนรู้ที่เข้าใจในธรรมชาติของสมองทั้งในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ มาใช้ในการออกแบบพื้นที่และกระบวนการเล่น ...

7 ขั้นตอน ป้อนอาหารให้สมอง

7 ขั้นตอน ป้อนอาหารให้สมอง ได้แก่ ดื่มน้ำให้มากขึ้น, จำกัดแคลอรี, ปลา น้ำมันปลา ไขมันดี และไขมันร้าย, รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ, คงสมดุลของโปรตีน ไขมันดี และคาร์โบไฮเดรต, สร้างเมนูอาหารประจำสัปดาห์จากอาหารดี 24 ชนิด และอาหารว่างที่วางใจ 1. ดื่มน้ำให้มากขึ้น กฎข้อแรกของโภชนาการสำหรับสมองก็คือการเติมน้ำให้สมองอย่างเพียงพอ เพราะสมองของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 80% การขาดน้ำเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ระดับฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดความ เครียดเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้สมองถูกทำลายได้...

สนามเด็กเล่น OKMD

สนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) มาออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยถึง 9 ขวบ ...

4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ควรเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท่ามกลางการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ควรเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท่ามกลางการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ใน ขณะที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมถูกยกให้เป็นสิ่งสูงค่า ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย...

พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม : ระดับพื้นฐาน

... ในสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 5,2 MB) “การบูรณาการแนวคิด BBL ในการจัดการเรียนรู้แบบ STEM” บรรยายโดย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพสมองและการเรียนรู้

ปัจจัยที่ทำลายสมอง ยับยั้งการเจริญเติบโต ประกอบด้วย การขาดอาหาร, วิธีการอบรมเลี้ยงดู, สภาพแวดล้อมสังคม, อารมณ์ไม่ดี, การอดนอน, สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ใช้ความคิด และความเครียด ปัจจัยที่ทำลายสมอง ยับยั้งการเจริญเติบโต ประกอบด้วย การขาดอาหารและภาวะโภชนาการ ขาดสารอาหารเนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ การขาดสารอาหารบางอย่างเช่น ไอโอดีน ธาตุเหล็ก น้ำ รวมทั้งการได้รับสารพิษ เช่น การสูบบุหรี่ การกินเหล้า วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ที่ดุด่า ไม่ให้กำลังใจ และไม่แสดงความรักความอบอุ่น...

เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน

เมื่อเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและมีบทบาทมากขึ้น จะทำอย่างไรให้เด็กๆ ใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และชาญฉลาด เสวนา เรื่อง "เด็กกับเทคโนโลยี ความพอดีอยู่ทีไหน" วิทยากร : ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการสถาบัน 101 เอ็ดดูแคร์ เซ็นเตอร์ คุณธนัญกรณ์ จิรพัฒน์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานทรูปลูกปัญญา มีเดีย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้ดำเนินรายการ 8 ข้อเท็จจริงในการใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก ทำอย่างไรให้สมองพัฒนาและเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 8 Next