OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำร่องโครงการใหม่ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต"  ปูพรมจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ โดย 9 หน่วยงานภาครัฐ รวบรวม 24 กิจกรรม พร้อมยกระดับแหล่งเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา OTOP สร้างสรรค์สู่สากล” พร้อมเผยผลวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. เดินหน้าผลักดันคนรุ่นใหม่เสริมทัพอุตสาหกรรม OTOP พร้อมเผย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่งที่มีแนวโน้มความต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 (The 5th Executive Creative Economy Training) “Change for the Better” ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว "รางวัลไทยสร้างสรรค์"

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554 หน้า 23 ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว "รางวัลไทยสร้างสรรค์"

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ร่วมกับ Thai PBS เชิญชมรายการ "กระตุกต่อมคิด" รายการโทรทัศน์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น.  เริ่ม 9 ตุลาคม 2554 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 11 12 13 14 15 Next

ข่าวและกิจกรรม