OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี 2564

471 | 31 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD ประจำปี 2564 ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทาง Email หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อขอรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
รายชื่อผู้รับของที่ระลึกจากการร่วมตอบแบบสอบถามประจำปี 2564 
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,299 บาท 
 1. คุณนฤชา รุ่งเรือง
 2. คุณพิชิต อาศัยผล
 3. คุณวิศัลยา พรเจริญทรัพย์
 4. คุณประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
 5. คุณธนาวดี ลี้จากภัย
Xiaomi สมาร์ทวอทซ์ รุ่น MI Band 5 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,190 บาท 
 1. คุณณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์
 2. คุณพิมพ์พนิต อุ่นโอสถ
Tops Gift Card จำนวน 15 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200 บาท
 1. คุณกาญจนา พลพิมพ์
 2. คุณปุณณมาศ ม่านทองคำ
 3. คุณสมเกียรติ เรืองสุข
 4. คุณวารดา พุ่มผกา
 5. คุณธนาวา สายหยุด
 6. คุณพัฒนา โตพันธานนท์
 7. คุณกิธิญา สุขประเสริฐ
 8. คุณนงนุช หวลสุวรรณ
 9. คุณหอม วงศ์ไชย
 10. คุณวัชรากรณ์ ถมจอหอ
 11. คุณณัฐญา พละวงษ์
 12. คุณพรชัย พันธุ์วิเศษ
 13. คุณสุภัทรา ตรีแดงน้อย
 14. คุณกนกวรรณ สว่างเนตร
 15. คุณสมใจ  ตั้งหมั่นสุจริต
Starbucks e-voucher จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท
 1. คุณธีระพงศ์ จิโรจน์กุล
 2. คุณสรัลพร พุฒิพัฒนะธำรงค์
 3. คุณพรหมณัฐ ริ้วทอง
 4. คุณช่อทิพย์ เวฬุวนารักษ์
 5. คุณนาตยา หมู่สุขศรี
 6. คุณจรรยาพร สิริสร้างถาวร
 7. คุณกัน เหว่ยเหลียง
 8. คุณปรียาวดี เพ่งพินิจ
 9. คุณเอกชัย แซ่ลิ้ม
 10. คุณวาสนา นิลโสภา
* สำหรับผู้ที่ได้รับของที่ระลึก สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกนกพร เบอร์ติดต่อ 02-078-3410ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

สบร. ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน
 OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ

ข่าวและกิจกรรม