OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "สุนัข"

731 | 30 กรกฎาคม 2564
1. รุ่นมัธยมศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • ​รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : ปัญหาของสุนัขกับกระดูก

  ชื่อผู้สมัคร : น้ำฝน มั่นทรัพย์เพิ่มพูน
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นมัธยม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : Winny Spa Diary

  ชื่อผู้สมัคร : พรนภัส คำพินิจ
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นมัธยม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

2. รุ่นนิสิต-นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : การเลี้ยงสัตว์แบบระบบปิด

  ชื่อผู้สมัคร : ณฐิกา บุญมาตร
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต – นักศึกษา

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : สุนัข(จรจัด)ประจำโรงเรียน

  ชื่อทีม G Production
  ชื่อผู้สมัคร : 1.ธนาธิป เทือกเถาว์  2.นางสาวณัฐมล แขมโคตร
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต - นักศึกษา
 
3. รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี) จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : Lucky

  ชื่อทีม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
  ชื่อผู้สมัคร : ภูษิต เดชพงษ์
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : 3 วิธีดูแลสุนัขในหน้าร้อน กับนายโอเวอร์

  ชื่อผู้สมัคร : 1.กฤษดา สุธีธร  2.นางสาว พฤกษา ก๋าคำ
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)
        
​4. รุ่นวัยเกษียณ จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : สุนัขสัญจร

  ชื่อผู้สมัคร : ปัญญา โมกมล
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเกษียณ
*คลิปที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 250 คะแนนจากคณะกรรมการ
        
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021
 • คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  ครีเอทีฟคอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Point of view 
 • คุณประภพ สุสังกร์กาญจน์  ช่างภาพอิสระและผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Thaiphotos
 • คุณสุรศิษฐ์ มณีชัยพจน์  ครีเอทีฟและผู้กำกับโฆษณาอิสระ
 • คุณตรีเทพ ศิริอัมพัน  ครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อสารคดี VDO Clip รายการ Animation 
 • คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้  สบร.

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

สบร. ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน
 OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ

ข่าวและกิจกรรม