OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "สุนัข"

613 | 30 กรกฎาคม 2564
1. รุ่นมัธยมศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • ​รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : ปัญหาของสุนัขกับกระดูก

  ชื่อผู้สมัคร : น้ำฝน มั่นทรัพย์เพิ่มพูน
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นมัธยม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : Winny Spa Diary

  ชื่อผู้สมัคร : พรนภัส คำพินิจ
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นมัธยม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

2. รุ่นนิสิต-นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : การเลี้ยงสัตว์แบบระบบปิด

  ชื่อผู้สมัคร : ณฐิกา บุญมาตร
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต – นักศึกษา

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : สุนัข(จรจัด)ประจำโรงเรียน

  ชื่อทีม G Production
  ชื่อผู้สมัคร : 1.ธนาธิป เทือกเถาว์  2.นางสาวณัฐมล แขมโคตร
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต - นักศึกษา
 
3. รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี) จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : Lucky

  ชื่อทีม สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
  ชื่อผู้สมัคร : ภูษิต เดชพงษ์
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : 3 วิธีดูแลสุนัขในหน้าร้อน กับนายโอเวอร์

  ชื่อผู้สมัคร : 1.กฤษดา สุธีธร  2.นางสาว พฤกษา ก๋าคำ
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)
        
​4. รุ่นวัยเกษียณ จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : สุนัขสัญจร

  ชื่อผู้สมัคร : ปัญญา โมกมล
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเกษียณ
*คลิปที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 250 คะแนนจากคณะกรรมการ
        
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021
 • คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  ครีเอทีฟคอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Point of view 
 • คุณประภพ สุสังกร์กาญจน์  ช่างภาพอิสระและผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Thaiphotos
 • คุณสุรศิษฐ์ มณีชัยพจน์  ครีเอทีฟและผู้กำกับโฆษณาอิสระ
 • คุณตรีเทพ ศิริอัมพัน  ครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อสารคดี VDO Clip รายการ Animation 
 • คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้  สบร.

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้


ข่าวและกิจกรรม