OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "หนังสือ"

741 | 29 สิงหาคม 2564
1. รุ่นมัธยมศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • ​รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที

  ชื่อผู้สมัคร : นางสาวสุชัญญา หาญสิทธานนท์
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นมัธยม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : คำว่า BOOK ทำให้ผมอยากอ่านหนังสือ

  ชื่อผู้สมัคร : นายอับดุลการีม เปาะเเต
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นมัธยม (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

2. รุ่นนิสิต-นักศึกษา จำนวน 2 รางวัล 
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : ทำอย่างไรถึงเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ร่ำรวย

  ชื่อผู้สมัคร : นายรัชชานนท์ มัญยานนท์
 • รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต – นักศึกษา

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : การเดินทางของความฝัน

 • ชื่อผู้สมัคร : นายยุทธศักดิ์ สกุลตันเจริญชัย
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นนิสิต - นักศึกษา
 
3. รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี) จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : ฟื้นคืนชีพหนังสือที่รัก

  ชื่อผู้สมัคร : นางตรีรัก ปิยะเรืองไกรศรี
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)

 • รางวัล OKMD อยากให้ 5,000 บาท
  ผลงาน : The Power Of Half พลังแห่งการแบ่งครึ่ง

 • ชื่อผู้สมัคร : นางสาวศศิพัชร์ อัครแก้วดิศรณ์
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 60 ปี)
        
​4. รุ่นวัยเกษียณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลกรรมการปลื้ม 5,000 บาท
  ผลงาน : หนังสือสื่อธรรมะ
 • ชื่อผู้สมัคร : นางทัศนีย์ ภาโส
  รุ่นที่สมัคร : รุ่นวัยเกษียณ
*คลิปที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 250 คะแนนจากคณะกรรมการ
    
คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021
 • คุณชนัญญา เตชจักรเสมา  ครีเอทีฟคอนเทนต์และผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Point of view 
 • คุณประภพ สุสังกร์กาญจน์  ช่างภาพอิสระและผู้ผลิตสื่อออนไลน์ชาแน่ลยูทูป Thaiphotos
 • คุณสุรศิษฐ์ มณีชัยพจน์  ครีเอทีฟและผู้กำกับโฆษณาอิสระ
 • คุณตรีเทพ ศิริอัมพัน  ครีเอทีฟและผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา ผู้ผลิตสื่อสารคดี VDO Clip รายการ Animation 
 • คุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้  สบร.

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

สบร. ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน
 OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ

ข่าวและกิจกรรม