OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ OKMD

256 | 25 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จากการให้บริการของ OKMD
ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีผ่านทาง Email หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อขอรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลให้ทางไปรษณีย์ ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้มาเป็นอย่างสูง

รายชื่อผู้รับรางวัลจากการร่วมตอบแบบสอบถามการได้รับประโยชน์จาก เว็บไซต์ของ OKMD ประจำปี 2564 รางวัล Tops Gift Card จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
  1. คุณนำพงศ์  ฉิมสุข
  2. คุณนุชนาถ เหล่าสุนทรวณิช
  3. คุณยุพา บุญอินทร์
  4. คุณเสาวลักษณ์ โตประเสริฐ
  5. คุณรัตนาภรณ์ แสนหล้า

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

สบร. ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน
 OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ

ข่าวและกิจกรรม