OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในค่ายเยาวชนผู้มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics technology)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต่อยอดทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21พร้อมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน New S-Curve 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 11 12 13 14 15 ... 25 Next

ข่าวและกิจกรรม