OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จับมือ วช. เร่งกระจายองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ BCG กว่า 400 รายทั่วไทย

262 | 8 พฤษภาคม 2566
OKMD จับมือ วช. เร่งกระจายองค์ความรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ BCG กว่า 400 รายทั่วไทย
3 พฤษภาคม 2566 กรุงเทพฯ -- สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy Model ได้รับการตอบรับเกินเป้า 140%

จากผลการดำเนินงานที่ วช. และ OKMD ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “BCG on the move โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่ความยั่งยืน” ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยการนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะ มุ่งสร้างผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เข้าสู่เศรษฐกิจ BCG กว่า 20 หัวข้อ เน้น 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ 

1) ธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ 
2) ธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว และ 
3) กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร 

ทั้งนี้ครอบคลุมในพื้นที่ 12 จังหวัด เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง ได้แก่  กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ ลำพูน และพิษณุโลก โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงและประสบความสำเร็จทางธุรกิจ มาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปพัฒนายกระดับสินค้าและบริการของตัวเอง 

โดยได้รับกระแสตอบรับจากผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่ม จำนวนกว่า 400 ราย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อนั้นๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจได้ทันทีหลังจากจบกิจกรรม อาทิเช่น จากหัวข้อ โยเกิร์ตจากพืช บริการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ อาหารคลีนและผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากอย่างล้มหลาม รวมถึงสามารถนำความรู้และไอเดียที่ได้รับไปต่อยอดสู่การสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ยั่งยืนได้

โดยวันนี้ได้จัดงานการประกวดผลรางวัลแผนธุรกิจทั้ง 3 หัวข้อและสรุปความสำเร็จของกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการ การพัฒนาสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้ง มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจ BCG on the move  และเสวนา “ผู้ประกอบการยุคใหม่ ใส่ใจองค์ความรู้ สู่ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน” โดยคุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก คุณสกุลกาญจน์ อัศวเมธิกาพงษ์ Circular Economy Engineer บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และคุณอัญชลี อัจจิมาธร กรรมการผู้จัดกร บริษัท อาหารเสริม จำกัด บริษัทในเครือไทยเบฟ  

วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566
สถานที่ : ลานสานฝัน TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

OKMD บันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

สบร.ร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา”

รองผู้อำนวยการสบร. และคณะ เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยใจภักดิ์ นฤบดินทร์ปิ่นสยาม เทิดไท้องค์ราชามหาวชิราลงกรณ ๗๒ พรรษา” 

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน

ข่าวและกิจกรรม