OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ร่วมฉลองครบรอบ 19 ปี OKMD

62 | 5 พฤษภาคม 2566
นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. หรือที่รู้จักกันดีในนาม “OKMD” หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 เรามีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชาชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะและต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 

ปัจจุบัน OKMD มีหน่วยงานภายในจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ซึ่งพวกเราเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเป็นพื้นที่เสรีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก เยาวชนและประชาชนสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อุดมไปด้วยความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย

ในโอกาสคล้ายวันครบรอบปีที่ 19 ของการก่อตั้ง OKMD เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการ (OKMD) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี

19 ปีที่ผ่านมา OKMD TK Park และ Museum Siam ได้สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายพร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา และต่อยอดทักษะให้กับตนเองตลอดมา เราสัญญาว่าในปีที่ 20 เราจะพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อมอบองค์ความรู้และกิจกรรมอันทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทุกท่านให้ได้รับทั้งองค์ความรู้และความสนุกสนานต่อไป 

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนและร่วมเติบโตไปกับพวกเรา! 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร
OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 
OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร  ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BBL

OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BBL

OKMD และ FTPI ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานด้วยแนวทาง ESG

ข่าวและกิจกรรม