OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ร่วมฉลองครบรอบ 19 ปี OKMD

213 | 5 พฤษภาคม 2566
นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2547 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) : สบร. หรือที่รู้จักกันดีในนาม “OKMD” หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547 เรามีภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชาชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะและต้นแบบแหล่งเรียนรู้ 

ปัจจุบัน OKMD มีหน่วยงานภายในจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ซึ่งพวกเราเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่เพื่อเป็นพื้นที่เสรีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนยุคใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็ก เยาวชนและประชาชนสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อุดมไปด้วยความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและคุณค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมไทย

ในโอกาสคล้ายวันครบรอบปีที่ 19 ของการก่อตั้ง OKMD เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีนายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการ (OKMD) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี

19 ปีที่ผ่านมา OKMD TK Park และ Museum Siam ได้สร้างสรรค์กิจกรรมหลากหลายพร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา และต่อยอดทักษะให้กับตนเองตลอดมา เราสัญญาว่าในปีที่ 20 เราจะพัฒนาและเตรียมพร้อมเพื่อมอบองค์ความรู้และกิจกรรมอันทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับทุกท่านให้ได้รับทั้งองค์ความรู้และความสนุกสนานต่อไป 

ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนและร่วมเติบโตไปกับพวกเรา! 
ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ผอ. OKMD ให้สัมภาษณ์รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5

ผอ. OKMD ให้สัมภาษณ์รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5

รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5 ให้เกียรติสัมภาษณ์ ผอ. OKMD ในหัวข้อ ถอดโมเดลเมืองแห่งการเรียนรู้ปี 2567 ขอนแก่น ยะลา

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

ข่าวและกิจกรรม