OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รู้จักซินแนปส์ (Synapse)

35733

มารู้จักซินแนปส์ (Synapse) กันก่อนสมอง ทำหน้าที่ในการส่งผ่านสัญญาณไปตามเครือข่ายใยประสาทที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วย เซลล์ประสาทนับพันล้านเซลล์ กระแสเคมีไฟฟ้าเหล่านี้ผ่านจากเซลล์สู่เซลล์ด้วยกวิธีการที่เรียกว่า ซินแนปส์ (Synapse)


เซลล์ประสาทภายในสมองเชื่อมต่อกันด้วย แขนงของเซลล์ที่ยื่นยาวออกมีชื่อเรียกเฉพาะต่างกันไปตามหน้าที่ว่า เดนไดรท์ (Dendrite) และ แอกซอน (Axon) สัญญาณประสาทจะถูกส่งออกจากเซลล์ผ่านทางแอกซอน ฉนวนไมอีลิน (Myelin) ที่หุ้มแอกซอนไว้จะช่วยเร่งความเร็วให้การเดินทางของสัญญาณ ผ่านช่องว่าง (Node of Ranvier) ระหว่างฉนวนหุ้มแต่ละเปลาะนั้นรวดเร็วขึ้น ที่ปลายแอกซอนมีกระเปาะเล็กๆ ที่เปรียบเสมือนชานชลาขาออก (Presynaptic terminal) ชานชลานี้จะเชื่อมต่อกับเดนไดรท์ของเซลล์ประสาทเซลล์อื่น ไม่ได้เชื่อมติดกันสนิท แต่กั้นไว้ด้วยช่องว่างแคบๆ (Synaptic cleft) เซลล์ประสาทเซลล์หนึ่งๆ สามารถเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทเซลล์อื่นได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 จุดเชื่อมต่อ


เมื่อสัญญาณเคลื่อนผ่านจากแอก ซอนลงมาถึงชานชลาขาออก สัมผัสกับถุงเล็กๆ ที่บรรจุสารเคมีที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า สารสื่อสัญญาณประสาท (Neurotransmitters) เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสัญญาณประสาทที่ผ่านเข้ามา สารสื่อสัญญาณประสาทจะถูกส่งผ่านไปยังตัวรับสัญญาณที่ปลายเดนไดรท์ที่มา เชื่อมต่อ เดนไดรท์ที่ได้รับการส่งผ่านสัญญาณจะนำสัญญาณไปยังตัวเซลล์ (Cell body) ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลและส่งสัญญาณผ่านแอกซอนไปยังเซลล์อื่นๆ ต่อไป


บทความอื่นๆ

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน
รู้ทัน อัลไซเมอร์

รู้ทัน อัลไซเมอร์

25 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ควรละเลย  อาจจะมีบางครั้งที่เราหลงลืมชื่อคนบางคน หรือพลั้งเผลอที่จะกระทำบางเรื่องที่ควรทำ แต่นั่นไม่ได้บ่งชี้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม ความจำถดถอย หรือ เป็นโรคที่เรียกกันติดปากว่า อัลไซเมอร์ เสมอไป
พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม
4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ควรเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ท่ามกลางการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Brain-Based Learning