OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สมองสร้างสรรค์

4713


คุณสมบัติสมองสร้างสรรค์


  • สงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ สมองทุกสมองถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้ หากสมองถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่สมองสนใจ และมีความหมายต่อตนเอง สมองจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และค้นหาคำตอบสิ่งที่ต้องการรู้อยู่ตลอดเวลา
  • ชอบความท้าทาย ข้อมูลที่กระตุ้นให้สมองสนใจจะต้องมีความท้าทายในระดับที่สมองพอใจ เพราะสมองชอบความสำเร็จ ปัญหาที่ง่ายเกินไปจะไม่กระตุ้นให้เกิดการคิด เพราะสมองสามารถใช้วงจรเดิมๆ ในการแก้ปัญหา แต่ถ้ายากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง สมองจะพยายามเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เข้ากับข้อมูลใหม่ และเติมเต็มส่วนที่ขาดหายด้วยจินตนาการ และสิ่งที่ดึงขึ้นมาจากจิตใต้สำนึก
  • ปรารถนาสิ่งที่ดีขึ้น รางวัลที่สมองต้องการคือ การแก้ปัญหาได้สำเร็จ ความสำเร็จในแต่ละขั้นจะเป็นสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้สมองยิ่งต้องการประสบความสำเร็จในขั้นต่อไป
  • เชื่อว่าแทบทุกปัญหามีคำตอบ สมองถูกขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์และอารมณ์ด้านบวก
  • ชะลอคำตัดสินและคำวิจารณ์ สมองตีความคำตัดสินและคำวิจารณ์เป็นการคุกคาม ทำให้ความคิดสะดุด อารมณ์ด้านลบผลักดันสมองไปสู่การ "หนี" มากกว่า "สู้"
  • เห็นสิ่งดีในสิ่งไม่ดี สมองที่ไม่ถูกสกัดกั้นหรือคุกคามจะสามารถมองเห็นจุดบกพร่องของผลงานหรือข้อมูลที่ขาดหายไปและปรับแต่งให้กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมได้
  • เชื่อว่าปัญหาคือที่มาของปัญญา เมื่อสมองสามารถเอาชนะปัญหาได้ สมองจะจดจำ pathwayการแก้ปัญหานั้นไว้ในความทรงจำ และเมื่อเจอปัญหาที่คล้ายคลึงกัน สมองจะสามารถดึงข้อมูลเดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่าครั้งแรก ทุกครั้งที่แก้ปัญหาได้ สมองจึงฉลาดขึ้น
  • เชื่อว่าปัญหาที่เราเผชิญอาจเป็นคำตอบของปัญหาอื่นๆ ข้อมูลที่ได้จากการแก้ปัญหาแต่ละครั้งจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำ เมื่อพบเจอปัญหาที่คล้ายคลึงกันหรือซ้อนทับกันบางส่วน สมองจะพยายามเรียกข้อมูลมาจากหลายๆ วงจร และเชื่อมเป็นวงจรใหม่ ดังนั้น สมองที่ผ่านการแก้ปัญหาหลายรูปแบบ จะมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากกว่าสมองที่อยู่กับการแก้ปัญหาแบบเดิมซ้ำ ๆ
  • พร้อมยอมรับและเผชิญปัญหา สมองที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาจะชอบแก้ปัญหาที่ท้าทายยิ่งขึ้น บางสมองถึงกับวิ่งเข้าหาปัญหาอยู่ตลอดเวลา


บทความอื่นๆ

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน
รู้ทัน อัลไซเมอร์

รู้ทัน อัลไซเมอร์

25 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ควรละเลย  อาจจะมีบางครั้งที่เราหลงลืมชื่อคนบางคน หรือพลั้งเผลอที่จะกระทำบางเรื่องที่ควรทำ แต่นั่นไม่ได้บ่งชี้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม ความจำถดถอย หรือ เป็นโรคที่เรียกกันติดปากว่า อัลไซเมอร์ เสมอไป
พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม
4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ควรเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ท่ามกลางการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Brain-Based Learning