OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Element is not found

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
1025
รู้จัก Bitcoin
616
ต่อยอดไอเดียจากภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานย้อมสีธรรมชาติ
618
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
1870
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
1220
ปัจจัยสี่ | นวัตกรรม ธุรกิจ และการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19
2140
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
2158
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
1344
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
28558

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 7 Next