OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Good Idea | ต่อยอดไอเดียและอาชีพในยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

11617 | 2 สิงหาคม 2561

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


ต่อยอดอาชีพและไอเดียธุรกิจ
ในยุคโลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนที่มีรูปแบบการเรียนรู้มากมายให้ได้เลือกศึกษาตามความเหมาะสมของตนเอง ทำให้เกิดการประยุกต์ ต่อยอดไอเดีย ใช้สื่อรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์อาชีพที่เหมาะกับยุคดิจิทัลและตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 
ลองมาดูตัวอย่างการสร้างสรรค์อาชีพและไอเดียในโลกแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลกัน

การตลาด/สื่อออนไลน์
 • นักการตลาดออนไลน์
 • นักผลิตสื่อวีดีโอ (Youtuber)
 • นักจัดรายการ podcast  
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)
 • นักสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์
อาหาร
 • เว็บไซต์อาหารเพื่อสุขภาพ
 • แอปพลิเคชันสแกนวิเคราะห์ข้อมูลอาหาร
 • นักผลิตสื่อสอนทำอาหาร
 • นักรีวิวร้านอาหาร
 • นักตกแต่งอาหารสำหรับสื่อออนไลน์
เทคโนโลยีและเกม
 • โรงเรียนสอนหลักสูตรเกม
 • นักพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้
 • นักรีวิว/วิเคราะห์เกม 
 • นักแปลเกม
 • นักข่าวสายเกม/ไอที
การศึกษา/เรียนรู้
 • เว็บไซต์ให้ความรู้เฉพาะด้านสาขาต่างๆ/เว็บไซต์เรียนรู้ออนไลน์ (MOOCS)
 • แอปพลิเคชัน AR/ VR เพื่อการเรียนรู้
 • นักพัฒนา AI สำหรับการเรียนรู้
 • ครูสอนหลักสูตรออนไลน์ (MOOCs)
 • ผู้ผลิตสื่อทางเสียง
การเกษตร
 • แอปพลิเคชันบริหารจัดการการเพาะปลูก
 • แอปพลิเคชันบริหารจัดการด้านการเกษตร
 • หลักสูตรการใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรในเมือง
 • แหล่งรวมข้อมูล แผนที่ด้านการเกษตร
 • เกษตรกร 4.0 (Smart Farmer)
สุขภาพและกีฬา
 • เว็บไซต์แนะนำการดูแลสุขภาพ
 • ชุมชนออนไลน์ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
 • แอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลร่างกาย
 • หลักสูตรฝึกครูด้านการกีฬาทางออนไลน์ 
 • นักกีฬา e-sport
ท่องเที่ยว
 • ธุรกิจจัดทริปท่องเที่ยวเชิงความรู้
 • แอปพลิเคชันข้อมูลการเดินทาง/ท่องเที่ยว 
 • เว็บไซต์ข้อมูล/รีวิว สถานที่เที่ยว
 • บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเชิงความรู้
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีประกอบ  
ศิลปะและการออกแบบ
 • หลักสูตรเวิร์คช็อปการสร้างและสื่อสารเนื้อหาด้วยภาพ
 • นักถ่ายภาพขายทางออนไลน์ (Stock Photo)
 • นิทรรศการภาพออนไลน์
 • นักออกแบบอินโฟกราฟิก
 • อาจารย์ด้านสื่อมัลติมีเดีย/สื่อรูปแบบผสมที่มา : หนังสือเล่มเล็ก DigiLearn is Now เรียนรู้สู่โอกาส (2017) โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส
15888
ห้องเรียนแห่งอนาคต พื้นที่แสดงความคิดของคนรุ่นใหม่ | พันธวิศ ลวเรืองโชค
8677
คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล | รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
16298
BLENDED LEARNING | บูรณาการการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่
10447
Future Trend แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
16085
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทย
10943
เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
50023
ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้
6880