ค้นในถิ่น กินให้รู้

แป้งเท้ายายม่อม ใจอยู่ที่ 'หัว'
มะพร้าวแกง กับน้ำกะทิหน้านวล
กุ้งแห้งแสงอาทิตย์
พริก กับต่างบุคลิกความเผ็ด
กะปิ กับการรอคอยของการรอเคย