OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยและกล้วย

211 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความสำคัญ ทั่วโลกเริ่มตระหนักเรื่องวัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อมจึงหันมาให้ความสำคัญกับทุกสิ่งที่จะส่งผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงเรื่องของอาหาร ดังนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มมองหาอาหารที่มาจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพของตัวเองและเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ Plant-based Food หรืออาหารจากพืชกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบันและจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์โดยเน้นใช้โปรตีนจากพืช
 
กล้วยหลากหลายสายพันธุ์เป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายในทุกภาคของประเทศไทย เติบโตเร็ว สามารถให้ผลผลิตตลอดทั้งปี และเหมาะแก่การบริโภคสำหรับคนทุกเพศทุกวัยโดยส่วนใหญ่กล้วยที่นิยมปลูกในประเทศไทยได้แก่ กล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทองซึ่งนิยมรับประทานเป็นผลสดเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูง และสามารถแปรรูปเป็น “แป้งกล้วย” เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่จะผลิตแป้งกล้วยและนำไปพัฒนาเป็นสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม