OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มันส์มมอง | เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้

1315 | 26 มิถุนายน 2560

เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้ โดย ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ เจ้าของสถาบัน ANGRIZ : โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษขวัญใจวัยรุ่น ด้วยวิธีการสอนที่ไม่เหมือนใคร