OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มันส์สมอง | เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสาเร็จ สร้างคอนเทนต์โดนใจคนไทย

1133 | 26 มิถุนายน 2560

เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสาเร็จ สร้างคอนเทนต์โดนใจคนไทย โดย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด(มหาชน) : ผู้อยู่เบื้องหลังรายการทีวีดิจิทัลหลากหลายรายการ เช่น The Mask Singer