OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มันส์สมอง | เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทาในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด

1256 | 26 มิถุนายน 2560

เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทาในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด โดย อารันดร์ อาชาพิลาส นักพัฒนาเกมส์ : เจ้าของบริษัท MAD Virtual Reality Studio ผู้อยู่เบื้องหลังเกมส์ผี ARAYA ที่โด่งดังข้ามประเทศ