ทักษะสร้างสรรค์: ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของธุรกิจสร้างสรรค์

OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 3 : ทักษะสร้างสรรค์ ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง


  • ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ฉีกกรอบความคิดธุรกิจสร้างสรรค์" โดย คุณสมชัย ส่งวัฒนา อ่านเพิ่มเติม
  • ทอล์คพิเศษ เรื่อง "โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน : Make it Possible ด้วยตัวเราเอง" โดย รศ. ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อ่านเพิ่มเติม