OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร

13184 | 19 สิงหาคม 2559

พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคให้ทัน มาดูไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้คนในยุคนี้


 • ขนาดครอบครัวเล็กลง ทำให้ปริมาณและขนาดการซื้อเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยว
 • ความเท่าเทียมกันทางสังคมของผู้หญิง ผู้หญิงมีความสามารถและรายได้มากขึ้น มีกำลังซื้อมากเพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
 • กระแสรักสุขภาพ คำนึงถึงคุณค่าอาหารที่มา มากกว่าหน้าตาหรือรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว
 • การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
 • ยุคโซเชียลมีเดีย จำนวนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
 • ก้าวสู่สังคมเมือง ไลฟ์สไตล์เร่งรีบ เน้นความสะดวกและรวดเร็ว

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหารต่อยอด 5 ธุรกิจอาหารสร้างสรรค์

 1. Cooking Studio : ธุรกิจสอนทำอาหาร
  Opportunity คนยุคนี้ชอบเรียนรู้ที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง
  Idea หลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตเร่งด่วน เน้นเมนูที่ไม่ซัยซ้อน แต่แปลกใหม่และเป็นที่นิยมตามเทศกาล
 2. Online Food Service : ธุรกิจบริการอาหารออนไลน์
  Opportunity สังคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
  Idea สะดวกและรวดเร็ว ลดต้นทุนการทำหน้าร้าน เหมาะสำหรับคนที่มีทุนน้อย
 3. Catering Service : ธุรกิจบริการจัดเลี้ยงเคลื่อนที่
  Opportunity อาหารไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในร้านเท่านั้น
  มีรูปแบบและขนาดของบริการที่หลากหลายตามความต้องการ มีการคิดคอนเซปต์งานที่น่าสนใจและแปลกใหม่
 4. Food Stylist : นักออกแบบอาหาร
  Opportunity อาหารเป็นได้มากกว่าอาหาร เพราะอาหารคืองานศิลปะ
  Idea คิดค้น ออกแบบเมนู และจัดวางอาหาร โดยอาศัยมุมมองทางด้านศิลปะบวกกับความรู้เรื่องอาหาร เพิ่มสีสันและรูปแบบให้ดึงดูดผู้บริโภค
 5. Green Packaging : ธุรกิจบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก
  Opportunity ผู้คนหันมาใส่ใจรักษ์,ดกมากขึ้น
  Idea ใส่ไอเดีย สร้างจุดขายด้วยวิธีการผลิตหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 4490.71 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ