OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

ผอ. OKMD นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะ รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. หรือ Thai PBS พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหาองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จ.ภูเก็ต และหาแนวทางบริหารจัดการเพื่อป้องกันพื้นที่มิให้ได้รับผลกระทบหากเกิดภัยน้ำท่วมขึ้นอีกในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

โดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาสูงสุด ประเภทองค์การมหาชน จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ได้โดยสะดวกทั่วถึงและต้นทุนต่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดงาน Open House เปิดแผนงานสอดรับนโยบายการพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Ecosystem)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษของอาคารประวัติศาสตร์ อดีตคือที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะมาเป็นมิวเซียมสยามในวันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อรือถึงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ทางด้าน Digital Literacy ให้แก่ประชาชน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการความรู้ ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 26 Next

ข่าวและกิจกรรม