OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผอ. OKMD ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2565 เพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ภายใต้สังกัดของ OKMD

152 | 8 พฤศจิกายน 2565
ภายหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมิวเซียมภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และหาแนวทางบริหารจัดการเพื่อป้องกันพื้นที่มิให้ได้รับผลกระทบหากเกิดภัยน้ำท่วมขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมิวเซียมภูเก็ตสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมภูเก็ตได้ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 16.30 น. ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ในสังกัด และแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตเป็นการเพิ่มเติม ได้แก่

  • CIC (Creative and Innovation Center) ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เทศบาลนครภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับต่อยอดพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ (TK park) หน่วยงานในสังกัดของ OKMD ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต โดยผู้อำนวยการ OKMD ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ พร้อมร่วมพูดคุยถึงวิธีการบริหารจัดการการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 20.00 น.
  • ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว (Bangneaw Museum) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว พร้อมด้วยเจ้าบ้านน้อย หรือกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนทักษะให้เป็นผู้นำชมพื้นที่ ที่มากไปด้วยความสามารถ ให้การต้อนรับคณะของ OKMD  • กลุ่มชุมชนย่านบ่านซ้าน จุ้ยตุ่ย ภูเก็ต เป็นกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาให้ชุมชนย่านบ่านซ้านเกิดความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้ชุมชนย่านบ่านซ้านเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองภูเก็ต โดยผู้อำนวยการ OKMD พร้อมด้วยคณะได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชุมชน เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการถอดองค์ความรู้ที่สำคัญของชุมชนแล้วนำมาพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว และสร้างสรรค์กิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวเชิงความรู้มากขึ้น และคนในชุมชนได้เกิดการพัฒนาสินค้าและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
  • หม่อเส้งมิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2563 – 2564 ประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ระดับดี จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นหนึ่งในตึกแถว 2 ชั้น สไตล์ชิโน-โปรตุกิส ที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต โดยในครั้งนี้ คุณเผด็จ วุฒิชาญ  เจ้าของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของครอบครัวที่เป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศ ในชื่อ “ร้านหม่อเส้ง” ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ OKMD เดินเยี่ยมชมพื้นที่ที่จัดแสดงเครื่องเรียน ของตกแต่งบ้าน และข้าวของเครื่องใช้โบราณ ซึ่งเป็นของสะสมของครอบครัว ที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตสมัยก่อนและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ โดยคณะผู้บริหารได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน ผสมผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองภูเก็ตข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566
ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

ไฮไลท์จากงาน "19 ปี OKMD : Thailand Knowledge Landscape"

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

เปิดผลสำเร็จ OKMD ครบรอบ 19 ปี

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน
OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

OKMD จับมือ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

ข่าวและกิจกรรม