OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

โดยนำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะ มุ่งสร้างผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เข้าสู่เศรษฐกิจ BCG

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายร่วมกับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สังกัด กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บรรยากาศ Knowledge Book Fair เทศกาลอ่านเต็มอิ่ม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ อัดแน่นทั้งความสนุกสนาน และสาระตั้งแต่พิธีเปิดงานเช้ายันค่ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอประกาศนโยบายร่วมกันว่า "ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของถนนราชดำเนินจากอดีตจวบจนปัจจุบัน จึงพัฒนาถนนสายนี้ให้เป็นย่านการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่สำคัญของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ สบร. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็น รวมทั้งการติดอาวุธเสริมปัญญาให้กับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีม “OKMD Playground : A Happy place for Kids” โดยจำลองพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ เล่น เรียนรู้ อย่างสนุกสนาน

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 23 Next

ข่าวและกิจกรรม