OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งศตวรรษของอาคารประวัติศาสตร์ อดีตคือที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะมาเป็นมิวเซียมสยามในวันนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อรือถึงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ทางด้าน Digital Literacy ให้แก่ประชาชน 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการความรู้ ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดเวทีทอล์กครั้งยิ่งใหญ่ ด้วย “มหากาพย์พลังงานแพง ปัญหาแก้ไม่ได้ หรือไม่ได้แก้” โดย 3 กูรูระดับชาติของวงการพลังงานร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารและสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อการพัฒนาพื้นที่กายภาพและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองในพื้นที่สนามเด็กเล่นฯ ให้กับผู้บริหาร ครู ในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมแรก “นั่งรถไฟไปห้องสมุด” เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน มีผู้ร่วมทั้งสิ้นกว่า 40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 19 Next

ข่าวและกิจกรรม