OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

โดยประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินที่มีการประกาศกำหนดซึ่งได้สิ้นสุดการยื่นขอรับ การประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและมาตรการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการนำนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ AI ไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ OKMD

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารสร้างสรรค์ไร้เนื้อสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

7 กันยายน 2566 ณ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รายละเอียดเพิ่มเติม

จากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค บ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงาน Asean Energy Awards 2023 จาก H.E. Arifin Tasrif Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia ที่บาหลี

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ Museum-Goer ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 25 Next

ข่าวและกิจกรรม