OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผ้าไหมต้นแบบและรายชื่อผู้ประกอบการ

4757

บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด

724 หมู่ 5 ซอยประชา ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02 703 9356-8
แฟกซ์: 02 389 5604
อีเมล: panitan@spunsilkworld.com

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

666 พระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 685 6500
แฟกซ์: 02 294 5159

หจก. แอนิต้า เอ็กซปอร์ต

298/2 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02 237 8485-6
แฟกซ์: 02 237 1375
อีเมล: phatra@anitasilk.com / rosarin@anitasilk.com

หจก. เดอะเนเชอรัล ซิลค์

18 ถนน มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 02 233 1383-4
แฟกซ์: 02 236 4087
อีเมล: thenaturalsilk@yahoo.com

บริษัท จุลไหมไทย จำกัด

443 หมู่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
โทรศัพท์: 056 771 101-3, 02 579 0399
แฟกซ์: 056 771 105, 02 579 0112
อีเมล: ctsbkk@yahoo.com

หจก. ยงอุดมการทอ

20/6 หมู่ 7 ซอยถนนบางขุนเทียน ตำบลบางบอน อำเภอบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์: 02 415 0741

บริษัท ไทยนำโชคเท็กซ์ไทล์ จำกัด

99 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02 389 2377-9
แฟกซ์: 02 387 0883
อีเมล: bandidp@gmail.com

หจก. เอส.วี.ไทยซิลค์

146 ซอยพัฒนสิน ถนนนางลิ้นจี่ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 286 2403
แฟกซ์: 02 287 0965
อีเมล: svthaisilk@yahoo.com

หจก. ป. แสงทวีการทอ

525 หมู่ 2 ซอยบางเมฆขาว ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02 387 0085-6
แฟกซ์: 02 387 0091

บริษัท งามรุ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

99/2 หมู่ 2 ซอยถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034 423 342-4, 034 830 083-5
แฟกซ์: 034 830 086
อีเมล: info@nrtextile.com

บริษัท สว่างเท็กซ์ไทล์ จำกัด

39/4 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034 423 931-3
แฟกซ์: 034 423 930

บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

339 หมู่ 9 ซอย สุขสวัสดิ์ 74 พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์: 02 464 2984
แฟกซ์: 02 464 2987
อีเมล: santavee@santaveetextiles.com

บริษัท ซีซีพี เท็กซ์ไทล์ จำกัด

85 หมู่ 1 ซอยวิรุณราษฎร์ เศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 093 249 9565, 094 145 6454, 02 810 0510-2
อีเมล: ccptextileprinting@gmail.com


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 46838.66 KB)