OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดเวทีทอล์กครั้งยิ่งใหญ่ ด้วย “มหากาพย์พลังงานแพง ปัญหาแก้ไม่ได้ หรือไม่ได้แก้” โดย 3 กูรูระดับชาติของวงการพลังงานร่วมวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารและสินค้าเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อการพัฒนาพื้นที่กายภาพและการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองในพื้นที่สนามเด็กเล่นฯ ให้กับผู้บริหาร ครู ในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหารของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมแรก “นั่งรถไฟไปห้องสมุด” เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้วัดราชโอรสาราม และห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางบอน มีผู้ร่วมทั้งสิ้นกว่า 40 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสุขเพื่อสุขภาพองค์ความรวมกับ Social Media ของผู้สูงวัยและคนก่อนวัยเกษียณ”

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD เปิดเวที “เสียงเพลงแห่งศตวรรษ” ให้ซึมซับสุนทรียศิลป์จากเสียงดนตรีในแต่ละยุคสมัย ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ผ่านการเสวนาและสาธิตแบบมีส่วนร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมแนะนำกิจกรรม Library Alive "เที่ยวตะลอนรู้ กับ 8 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ในการเปิดพื้นที่สาธารณะของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กทม. สำหรับคนทุกเพศทุกวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อแนะนำตัวหลังจากที่ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ OKMD พร้อมรับมอบนโยบายจากเลขาธิการ ก.พ.ร. และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนางานของ สบร. ให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 24 Next

ข่าวและกิจกรรม