OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การทำขนมใส่ไส้

500 ครั้ง
วิไลย์  หาระสาร
รุ่นวัยเกษียณ

การทำขนมหรืออาหาร ถือเป็นความสามัคคีในครอบครัวอีกอย่างหนึ่ง และการที่ราทำขนมที่เราชอบรับประทานเองก็เป็นเรื่องดี มีความสะอาดถูกหลักอนามัย เหลือกินจากครอบครัว ลูกหลาน ก็นำไปขายเป็นรายได้ ได้อีกด้วย