OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทอดมันประแส

601 ครั้ง
นางกาญจนา  บรูณชาติ
ทีม วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์  

เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับที่มา ขั้นตอนและวิธีทำทอดมันประแส อาหารที่มีชื่อเสียงของตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง 

โดยที่มาของทอดมันประแสเริ่มมาจากชาวบ้านตำบลปากน้ำประแสนั้นจะมีอาชีพการทำประมงเป็นหลัก เวลาที่ชาวบ้านออกเรือไปหาปลา จะมีปลาที่เหลือจากการออกทะเล จึงได้นำมามาดัดแปลงเอาเนื้อปลาเหล่านั้นมาผสมกับน้ำพริกที่เป็นของขึ้นชื่อของปากน้ำประแส จึงเกิดเป็นที่มาของทอดมันประแส ที่มีรสชาติอร่อย ไม่เหมือนกับทอดมันจังหวัดอื่น ๆ