OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายทำวีดิทัศน์ และตัดต่อเป็นคลิปวีดิโอ สำหรับกิจกรรม EEC Innovation Youth Camp
15 ธันวาคม 2560