OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างจัดทำคลิปวีดีโอองค์ความรู้ โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจองค์ความรู้สร้างสรรค์ผ่านเวทีสาธารณะ
2 พฤศจิกายน 2560