OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างออกแบบ เผยแพร่ และจัดทำคลิปวีดิโอพัฒนาองค์ความรู้และเข้าถึงโอกาสและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
30 ตุลาคม 2560